Nieuws

10 november 2015

Bijdrage in kosten voor opleidingen en trainingen

Verschillende instanties ondersteunen het volgen van opleidingen.

Belastingen

De kosten die je zelf maakt voor studie en scholing kan je grotendeels (bijna geheel, bedrag boven de € 250 / jaar) opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Zie de informatie van de belastingdienst. Bij het volgen van onze opleiding tot Solar-Specialist kan je dus tot maximaal € 1.100 van de belastingdienst terug ontvangen.

Voor bedrijven kunnen studiekosten als bedrijfskosten worden afgetrokken. Zodoende wordt dus de belastbare winst verlaagd. Ook kosten die met opleiding verband houden kunnen (gedeeltelijk) worden afgetrokken.

Subsidies

Via CAO’s worden er in verschillende branches afspraken gemaakt over het scholen en opleiden van personeel. Zogenoemde O&O fondsen (opleidings en ontwikkelingsfondsen) beheren middelen om opleiding van personeel binnen deze branches te ondersteunen. In de meeste gevallen bestaat de mogelijkheid om ook ondersteuning aan te vragen voor niet specifiek met naam genoemde opleidingen en trainingen. Overzicht van de O & O Fondsen.

Het O & O fonds voor de installatiebranche is het OTIB. Via het OTIB kan in ieder geval een bijdrage voor de Switch2Solar opleidingen worden verkregen.

Indien u een oudere werknemer (50+) in dienst neemt kan u bij het UWV een scholingsvoucher met een maximale waarde van € 1000 aanvragen. Meer informatie.

| Overzicht |