Nieuws

20 mei 2015

It’s all about the money!

Rendement is het toverwoord wanneer we financiële beslissingen nemen. We struinen het internet af als het gaat om de beste spaarrente, de hoogste pensioenuitkering of de aantrekkelijkste belegging! Ons geld investeren we het liefst in zaken die goed renderen met een zo beperkt mogelijk risico. In de financiële wereld wordt rendement dan ook rijkelijk beloond. De bankier of fondsbeheerder met de beste resultaten verdient goud!

Als aanbieder van zonne-energiesystemen presteert u, in ieder geval als het gaat om rendement en risico, al snel aanzienlijk beter! We hebben de financiële werking van een zonne-energie installatie voor de particulier* doorgerekend en vergeleken met verschillende traditionele financiële producten. We kijken in de vergelijking naar de combinatie van rendement en risico.

Indien we de besparing (gecombineerd met de afschrijving) van een gemiddelde particuliere installatie omrekenen naar rendement of rente zoals bij een bankrekening, dan komen we op ongeveer 6% uit. Vergeleken met traditionele beleggingen geeft dit een uitstekende rendements-risicoverhouding.

PastedGraphic-1

Ook als we kijken naar de vergelijking met andere financiële producten dan is zonne-energie zeer concurrerend. Voor de opbouw van pensioen (= een blijvende uitkering) zijn we jaarlijks vele duizenden euro’s kwijt. Terwijl we met solar (i.c.m. een lening) budget-neutraal een blijvende besparing kunnen creëren!

Wat is in financiële zin uw toegevoegde waarde als aanbieder?
Als we kijken naar de prestatie (en daarmee het rendement) van een installatie dan is dit afhankelijk van 3 factoren:
1.   De hoeveelheid straling die op de installatie valt (omgeving). Op dit aspect hebben we nagenoeg geen invloed.
2.   De kwaliteit van de gebruikte materialen, dit beïnvloedt de mate waarin de zonnestraling wordt omgezet in bruikbare energie.
3.   Het ontwerp en de realisatie door de aanbieder (meest bepalend!)

Een goed ontworpen systeem** van 5 kWp levert over de levensduur € 8000 meer besparing op dan een matig ontworpen systeem! Bij goed ontwerp hebben we gerekend met 15% systeemverlies en bij matig ontwerp met 30% systeemverlies. Het spreekt voor zich dat de meeropbrengst uw toegevoegde waarde is!

* investeringen in pv-installaties voor de particulier en klein-zakelijke energieverbruiker met panelen op het eigen dak zijn in Nederland zeer rendabel. Postcoderoos-of utility projecten kennen lagere rendementen en een groter afbreukrisico. Zodoende zijn deze als investering dus minder interessant.

** stralingssom op de panelen 1000 kWh / m2 / jaar, besparing doorgerekend o.b.v. € 0,25 / kWh, n=30, i=2%

Vindt u het zinvol om ook de financiële kant van uw aanbod met uw klanten te bespreken, volgt u dan onze cursus Advies…

 

| Overzicht |