Nieuws

22 november 2017

Solar… Hoe snel gaan we nu echt en wat betekent dat?

Prijsontwikkeling
Nog geen tien jaar geleden beëindigde Shell haar activiteiten in de Solar en Wind industrie. Toenmalig CEO Jeroen van der Veer verdedigde deze keuze onder andere met de stelling dat grid-parity voor solar (= het moment dat een kWh zonnestroom en een kWh conventionele stroom hetzelfde kosten) ergens in 2035 mogelijk zou zijn. Een opmerkelijke visie in een tijd dat de prijzen voor zonnecellen letterlijk in vrije val waren.

Inmiddels zijn de prijzen van PV-stroom zo ver gedaald dat er in onder andere de VS, Mexico, Peru, Chili, India en het Midden-oosten PPA’s (leveringsovereenkomst energie) gesloten worden voor minder dan $ 0,04 /kWh (zonder subsidie). Voorlopig record (oktober 2017) is een bod van MASDAR / EDF voor $ 0,0179 / kWh (300 MW Sakaka, Saudi Arabie)!!

low-solar-bids-570x586

PPA’s in $ / kWh

Ook in Italië draaien een aantal PV-powerplants subsidievrij en zelfs in het meestal bewolkte Groot-Brittanië zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van een 350 MW park zonder subsidie. Grid parity is een aanzienlijk deel van de wereld dus al realiteit. Sterker nog Solar-PV is op een aantal plaatsen substantieel goedkoper.

Aandeel Solar-PV in onze energiemix
Ook andere instituten uit de gevestigde (energie) orde hebben een te behoudende kijk op de ontwikkelingen. Organisaties zoals het IEA (International Energy Agency) maken forecasts over de invulling van onze toekomstige energiemix. Overheden en grote bedrijven gebruiken deze scenarios om hun beleid te vormen. Structureel zijn deze forecasts te laag voor wat betreft het aandeel zonne-energie in de mix. We zien dan ook dat bij elke nieuwe editie van deze scenario’s het aandeel zonne-energie positief wordt bijgesteld.

Schermafbeelding 2017-11-22 om 08.52.15

Werkelijkheid gaat sneller als de scenario’s. Let op schaal is exponentieel!

Investeer Nu!
Concluderend kunnen we stellen dat opschaling en prijsdaling in de solar markt veel sneller gaan dan verwacht. Deze twee aspecten versterken elkaar nog eens en worden ondersteund door de ontwikkeling van opslagtechnologie. Een markt die zich ook sneller ontwikkelt dan verwacht. Binnen enkele jaren gaat zonne-energie een substantieel deel van onze energievoorziening uitmaken. De materialen die nodig zijn om zonne-energie te winnen worden steeds goedkoper en zonne-energie zal uiteindelijk bijna niks meer kosten.

In de wetenschap en industrie worden miljoenen geïnvesteerd om verdere kostenbesparing en toepassing mogelijk te maken. Deze investeringen gaan de komende jaren enorm groeien, want iedereen is gebaat bij goedkope beschikbare energie.

Aan de toepassingskant is nog veel kennis nodig. Waar de industrie investeert om een paneel een hoger rendement te geven zal de installateur moeten investeren om het systeem waar het paneel deel van uit maakt het beste rendement mee te geven en zodoende de opwekkosten zo laag mogelijk te houden. Ook zal de installateur investeringen moeten doen om ervoor te zorgen dat de opgewekte zonne-energie zo efficiënt mogelijk wordt ingezet, zodat het ook in ons klimaat mogelijk wordt om met zonne-energie in onze behoefte te voorzien. Kennis van energiemanagement, opslagtechnologie, etc is hiervoor nodig.

Bij Switch2Solar leiden we u graag op om in deze dynamische groeimarkt verder te groeien.

Overzicht |