Werkverantwoordelijke

Werkverantwoordelijke

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

De opleiding Werkverantwoordelijke omvat:

Solar-Allround (1 dag)
Solar-Design (2 dagen)
Solar-Safety (1 dag)
Solar-Projects (1 dag)
Solar-Electrical I (1 dag)
Solar-Electrical II (1 dag)
Solar-Inspection (1 dag)

Indien je voor beide onderdelen een voldoende haalt ontvang je het diploma en word je geregistreerd in het Centraal Register Techniek en het Solar-Register.

Om deze opleiding succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test!

Let op! Het is niet verplicht alle modules te volgen. Mogelijk zijn door opleiding of ervaring bepaalde modules voor jou overbodig. In de pdf’s van de modules tref je informatie over de inhoud van de modules. 

 

Neem contact met ons op, als:

Onderdeel 1: Solar-Allround

MAAK KENNIS MET DE (ZONNE-)ENERGIE-MARKT

Tijdens Solar-Allround plaatsen we zonne-energie in perspectief, je maakt kennis met basisbegrippen en kunt zelfstandig (basis) berekeningen maken. Kortom: je begrijpt de basis van zonne-energiesystemen.

Is Solar-Allround iets voor jou is? Doe de test

 

De opleiding Solar-Allround behandelt:

 • Wereldwijde en Nederlandse energiemarkt en de mogelijke rol van zonne-energie
 • Basisbegrippen: energie, vermogen en elektriciteit
 • Werking, rendement en opbrengstberekeningen van een zonnestroomsysteem
 • Businesscase modellen voor zonnestroomsystemen
 • Rollen in de zonne-energiemarkt
 • Actuele kentallen

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Allround.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 2: Solar-Design

ONTWERPEN VAN ZONNESTROOMSYSTEMEN

Solar-Design doorloopt het ontwerp van een zonnestroomsysteem: van zonlicht tot aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Met Solar-Design ben je in staat om een optimaal ontwerp te maken; je begrijpt na afloop de werking en uitkomsten van gangbare ontwerpsoftware. Solar-Design is dé opleiding voor ontwerpers en adviseurs in de zonne-energie, maar ook voor iedereen die echt wil begrijpen hoe een zonnestroomsysteem werkt in de praktijk.

De opleiding Solar-Design behandelt:

 • Factoren die de prestatie van een zonnestroomsysteem beïnvloeden en Performance Ratio
 • Rekenen met eigenschappen van licht, zonnecellen en -panelen, strings en arrays, bekabeling en omvormers
 • Dimensioneren van zonnepanelen en omvormer
 • Invloed van schaduw op het ontwerp van zonnestroomsystemen

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Design.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 3: Solar-Safety

Examen

DÉ TRAINING VOOR SOLAR MONTEURS!

Tijdens de opleiding Solar-Safety leer je veilig én kwalitatief zonnepanelen monteren. Ter voorbereiding ontvang je een leerboek waarin de regels over monteren en veilig werken met duidelijke afbeeldingen worden uitgelegd (handzaam formaat, ook te gebruiken als naslag voor het werk). Gedurende de intensieve training wordt je optimaal begeleid door onze ervaren praktijktrainers (maximaal 6 deelnemers!). Door middel van de “Checklist instructies & middelen” helpen we jou en je werk- of opdrachtgever de kwaliteit en veiligheid naar een hoger plan te tillen.

Is Solar-Safety iets voor jou? Doe de test


Onderwerpen:

 • Veilig werken met zonnepanelen
 • Monteren van onderconstructies
 • Monteren van de panelen
 • Bekabelen
 • Connectoren monteren
 • Vereffening aanbrengen
 • Codering en labeling
 • Basiskennis omvormers

Tijdens de opleiding wordt je getoetst op het juist uitvoeren van de verschillende handelingen. Bij goed gevolg ontvang je het certificaat Solar-Safety.

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Safety.

Solar-Safety

Onderdeel 4: Solar-Projects

Examen

KWALITEIT WAARBORGEN EN VASTLEGGEN

Tijdens de opleiding Solar-Projects leer je je werkzaamheden organiseren en de kwaliteit van de installatie en je werk waarborgen en vastleggen.

Solar-Projects omvat:

 

 • Constructieve aspecten
 • Ontwerp aspecten
 • Organisatie van veiligheid en werk
 • Documentatie
 • Administratie

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Projects.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Solar-Projects

Onderdeel 5: Solar-Electrical I

Examen

GOED AANSLUITEN VAN ZONNE-STROOMSYSTEMEN CONFORM NEN 1010 EN ANDERE GELDENDE NORMERING

 

Solar-Electrical is noodzakelijk voor een ieder die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze opleiding worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem.

In Solar-Electrical I komen aan bod:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding / vereffening

Om deze training succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Electrical I.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Solar-Electrical I

Onderdeel 6: Solar-Electrical II

Examen

ONMISBAAR VOOR DE ELEKTRICIEN DIE ZONNESTROOMSYSTEMEN AANSLUIT

Solar-Electrical II is het vervolg van de opleiding Solar-Electrical I.

In Solar-Electrical II komen aan bod:

 

 • Verdieping Solar-Electrical I: elektrische eigenschappen PV-systeem
 • Geschiktheid bestaande verdeelinrichtingen
 • Kabeldoorsnede berekening AC en DC
 • Integratie met bliksembeveiliging
 • Brandrisico’s
 • Specifieke toepassingen
 • Veelvoorkomende storingen

Meer informatie over deze opleiding?

Bekijk de flyer van Solar-Electrical II.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Solar-Electrical II

Onderdeel 7: Solar-Inspection

Examen

PRAKTISCH INSPECTEREN EN METEN VOLGENS DE NORMEN

Solar-Inspection is een vervolg op Solar-Electrical I en Solar-Electrical II; bij Solar-Inspection leer je praktisch hoe je een zonnestroom systeem volgens de normen moet inspecteren en fouten op te sporen. Rapportage is onderdeel van de training. 
Tijdens de training ontvang je een bruikbaar inspectierapport dat je direct kan toepassen.

Maximaal 8 deelnemers, dus veel persoonlijke aandacht!

Solar-Inspection omvat:

 • Hanteren van de normen voor inspectie in de praktijk
 • Werken met meetapparatuur en interpretatie van resultaten
 • Vastleggen van inspectie resultaten in een eigen uitgebreid rapport

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Inspection.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Solar-Inspection