Examen Storage-Fitter

Examen Storage-Fitter

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

LAAT ZIEN DAT JE OPSLAGSYSTEMEN KUNT INSTALLEREN EN LAAT JE REGISTREREN IN HET REGISTER

Als je het diploma geregistreerd Storage-Fitter met een voldoende afsluit, wordt je opgenomen in het Solar-Register en krijg je gebruiksrecht op het Storage-Fitter logo (bijvoorbeeld op visitekaartjes, website en auto).