Solar-Inspector

Solar-Inspector

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

VOLGENS DE NORMEN ZONNE-STROOMSYSTEMEN AANSLUITEN EN INSPECTEREN

Solar-Inspector is onmisbaar voor de elektricien die zonne-stroomsystemen aansluit en inspecteert. Bij Solar-Inspector worden de normen als uitgangspunten genomen. De opleiding Solar-Inspector bestaat uit Solar-Electrical I, Solar-Electrical II, Solar-Inspection en een examen waarmee je aantoont de stof te beheersen. Je wordt opgenomen in het Solar-Register en krijgt gebruiksrecht op het Solar-Inspector-logo (bijvoorbeeld op visitekaartjes, website en auto).

Om deze opleiding succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Solar-Inspector omvat:

 • Solar-Electrical I (1 dag)
 • Solar-Electrical II (1 dag)
 • Solar-Inspection (1 dag)
 • Examen in Midden Nederland (Lexmond) (halve dag)*

* Het examen Solar-Inspector duurt circa 3 uur. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het examen het tijdstip waarop je staat ingedeeld om het examen te maken.

Bekijk de flyer van Solar-Inspector.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 1: Solar-Electrical I

GOED AANSLUITEN VAN ZONNE-STROOMSYSTEMEN CONFORM NEN 1010 EN ANDERE GELDENDE NORMERING

 

Solar-Electrical is noodzakelijk voor een ieder die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze opleiding worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem.

In Solar-Electrical I komen aan bod:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding / vereffening

Om deze training succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Electrical I.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 2: Solar-Electrical II

ONMISBAAR VOOR DE ELEKTRICIEN DIE ZONNESTROOMSYSTEMEN AANSLUIT

Solar-Electrical II is het vervolg van de opleiding Solar-Electrical I.

In Solar-Electrical II komen aan bod:

 

 • Verdieping Solar-Electrical I: elektrische eigenschappen PV-systeem
 • Geschiktheid bestaande verdeelinrichtingen
 • Kabeldoorsnede berekening AC en DC
 • Integratie met bliksembeveiliging
 • Brandrisico’s
 • Specifieke toepassingen
 • Veelvoorkomende storingen

Meer informatie over deze opleiding?

Bekijk de flyer van Solar-Electrical II.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 3: Solar-Inspection

PRAKTISCH INSPECTEREN EN METEN VOLGENS DE NORMEN

Solar-Inspection is een vervolg op Solar-Electrical I en Solar-Electrical II; bij Solar-Inspection leer je praktisch hoe je een zonnestroom systeem volgens de normen moet inspecteren en fouten op te sporen. Rapportage is onderdeel van de training. 
Tijdens de training ontvang je een bruikbaar inspectierapport dat je direct kan toepassen.

Maximaal 8 deelnemers, dus veel persoonlijke aandacht!

Solar-Inspection omvat:

 • Hanteren van de normen voor inspectie in de praktijk
 • Werken met meetapparatuur en interpretatie van resultaten
 • Vastleggen van inspectie resultaten in een eigen uitgebreid rapport

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Inspection.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 4: Examen Solar-Inspector

LAAT ZIEN DAT JE DE INSTALLATIENORMEN DOORGROND EN PV-SYSTEMEN KUNT INSPECTEREN

Na het volgen van de opleidingen Solar-Electrical I, Solar-Electrical II en Solar-Inspection kun je het examen Registered Solar-Inspector afleggen. Met het examen laat je zien dat je de stof goed beheerst en dat je zelfstandig PV-systemen kunt opleveren en inspecteren. Voor het totale theorie examen heb je 3 uur de tijd. Je ontvangt bij de uitnodiging het tijdstip waarop je staat ingedeeld om het examen te maken.

Als je het examen met een voldoende afrond wordt je opgenomen in het Solar-Register en krijg je gebruiksrecht op het Solar-Inspector logo (bijvoorbeeld op visitekaartjes, website en auto).

Anderen volgen ook

Solar-Specialist
De basis voor ontwerper en adviseur.
Met examen en opname in het register.

Solar-Specialist

Solar-Design
Ontwerpen van zonnestroom-systemen. Snap hoe het echt werkt en maak de juiste keuzes!

Solar-Design