Solar-Scope 12

Solar-Scope 12

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

Voor deelnemers die na het volgen van de modules Solar-Electrical I, Solar-Electrical II en Solar-Inspection meer over Scope 12 willen weten. Deze opleiding is zowel bedoeld voor installateurs die te maken hebben met Scope 12 inspecties als inspecteurs die zich willen voorbereiden op het SCIOS Scope 12 examen (*).

* Aanbevolen achtergrond voor deelname aan het Scope 12 examen: Ruime inspectie-ervaring en een uitgebreide basiskennis van NEN 1010 / elektrotechniek (SCIOS Scope 8)

Inhoud:

  • Meer informatie en voorbeeldvragen Scope 12 examen
  • Opstellen van een inspectierapport
  • Uitleg acceptatie-criteria
  • Bespreken Technisch Document 18
  • Oefenen circuit-impedantie berekeningen

Meer informatie over deze opleiding?
Bekijk de flyer van Solar-Scope 12

Anderen volgen ook

SCIOS Scope 12
Deze opleiding bereidt je optimaal
voor op het Scope 12 examen.
Inclusief registratie op www.solar-register.nl

Solar-Inspector Scope 12

Solar-Specialist
De basis voor ontwerper en
adviseur. Inclusief examen en
registratie op www.solar-register.nl

Solar-Specialist