Examen Storage-Specialist

Examen Storage-Specialist

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

LAAT ZIEN DAT JE OPSLAGSYSTEMEN KAN ONTWERPEN & ADVISEREN EN LAAT JE REGISTREREN IN HET REGISTER

Als je het diploma geregistreerd Storage-Specialist met een voldoende afsluit, wordt je opgenomen in het Solar-Register en krijg je gebruiksrecht op het Storage-Specialist logo (bijvoorbeeld op visitekaartjes, website en auto).