InstallQ opleidingswijzer, de erkenningsregeling Zonnestroomenergie

De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen van InstallQ is in januari 2021 ingegaan en heeft betrekking op het ontwerp, de installatie, het beheer en het onderhoud van zonnestroomsystemen. Erkende bedrijven zijn verplicht om binnen het team technisch personeel aan te wijzen als werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of voldoende onderricht persoon en dit samen met de functie vast te leggen in een aanwijsdocument. Medewerkers moeten aantoonbaar (= diploma of certificaat) vakbekwaam zijn voor de functie die wordt uitgeoefend.

Meer informatie over onze InstallQ-opleidingen?
Bekijk de flyer van InstallQ-opleidingen

De opleidingen van Switch2Solar voldoen aan de eisen die er vanuit de erkenningsregeling worden gesteld. Vind in onze opleidingswijzer de opleiding die bij jou past.

Meer informatie over:

Basis Monteur Dak

Eerste Monteur Dak

Monteur Onder Dak

Eerste Monteur Allround

Ontwerp & Advies

Werkverantwoordelijke