Solar-Inspector Scope 12

Solar-Inspector Scope 12

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

ZONNE-STROOMSYSTEMEN AANSLUITEN EN INSPECTEREN

De opleiding Solar-Inspector Scope 12 is zowel bedoeld voor inspecteurs die het examen Scope 12 willen gaan halen, als voor installateurs die te maken krijgen met Scope 12 inspecties op hun projecten. De opleiding bestaat uit de modules Solar-Electrical I, Solar-Electrical II, Solar-Inspection en Solar-Scope 12.
Om deze opleiding succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Inspecteurs die het examen Scope 12 gaan afleggen krijgen 2 theorietoetsen en een praktijktoets. Na het volgen van de opleiding, kun je je zelf rechtstreeks inschrijven voor de examens bij één van de SCIOS geaccrediteerde examenbureaus. 

Naast het volgen van de opleiding Solar-Inspector Scope 12 zijn inspectie-ervaring en kennis van NEN 1010/SCOPE 8 van belang om het examen succesvol af te ronden.
Installateurs en andere deelnemers voor wie de SCIOS certificering niet van belang is, kunnen na het volgen van de opleidingen het Switch2Solar examen Solar-Inspector afleggen.

Zowel na het behalen van het Scope 12 examen als het Solar-Inspector examen krijg je het gebruiksrecht op het Solar-Inspector logo en word je geregistreerd op www.solar-register.nl.

De opleiding Solar-Inspector Scope 12 omvat:

 • Solar-Electrical I (1 dag)
 • Solar-Electrical II (1 dag)
 • Solar-Inspection (1 dag)
 • Solar-Scope 12 (1 dag)

Bekijk de flyer van Solar-Inspector Scope12


Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

 

Onderdeel 1: Solar-Electrical I

GOED AANSLUITEN VAN ZONNE-STROOMSYSTEMEN CONFORM NEN 1010 EN ANDERE GELDENDE NORMERING

 

Solar-Electrical is noodzakelijk voor een ieder die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze opleiding worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem.

In Solar-Electrical I komen aan bod:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding / vereffening

Om deze training succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Electrical I.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 2: Solar-Electrical II

ONMISBAAR VOOR DE ELEKTRICIEN DIE ZONNESTROOMSYSTEMEN AANSLUIT

Solar-Electrical II is het vervolg van de opleiding Solar-Electrical I.

In Solar-Electrical II komen aan bod:

 

 • Verdieping Solar-Electrical I: elektrische eigenschappen PV-systeem
 • Geschiktheid bestaande verdeelinrichtingen
 • Kabeldoorsnede berekening AC en DC
 • Integratie met bliksembeveiliging
 • Brandrisico’s
 • Specifieke toepassingen
 • Veelvoorkomende storingen

Meer informatie over deze opleiding?

Bekijk de flyer van Solar-Electrical II.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 3: Solar-Inspection

PRAKTISCH INSPECTEREN EN METEN VOLGENS DE NORMEN

Solar-Inspection is een vervolg op Solar-Electrical I en Solar-Electrical II; bij Solar-Inspection leer je praktisch hoe je een zonnestroom systeem volgens de normen moet inspecteren en fouten op te sporen. Rapportage is onderdeel van de training. 
Tijdens de training ontvang je een bruikbaar inspectierapport dat je direct kan toepassen.

Maximaal 8 deelnemers, dus veel persoonlijke aandacht!

Solar-Inspection omvat:

 • Hanteren van de normen voor inspectie in de praktijk
 • Werken met meetapparatuur en interpretatie van resultaten
 • Vastleggen van inspectie resultaten in een eigen uitgebreid rapport

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Inspection.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 4: Solar-Scope 12

Voor deelnemers die na het volgen van de modules Solar-Electrical I, Solar-Electrical II en Solar-Inspection meer over Scope 12 willen weten. Deze opleiding is zowel bedoeld voor installateurs die te maken hebben met Scope 12 inspecties als inspecteurs die zich willen voorbereiden op het SCIOS Scope 12 examen (*).

* Aanbevolen achtergrond voor deelname aan het Scope 12 examen: Ruime inspectie-ervaring en een uitgebreide basiskennis van NEN 1010 / elektrotechniek (SCIOS Scope 8)

Inhoud:

 • Meer informatie en voorbeeldvragen Scope 12 examen
 • Opstellen van een inspectierapport
 • Uitleg acceptatie-criteria
 • Bespreken Technisch Document 18
 • Oefenen circuit-impedantie berekeningen

Meer informatie over deze opleiding?
Bekijk de flyer van Solar-Scope 12

Anderen volgen ook

Solar-Specialist
De basis voor ontwerper en adviseur.
Met examen en opname in het register.

Solar-Specialist

Solar-Design
Ontwerpen van zonnestroom-systemen. Snap hoe het echt werkt en maak de juiste keuzes!

Solar-Design