Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Inschrijven?

Kies een locatie en een (start)datum

De opleiding Ontwerp & Advies omvat:
• Solar-Allround  (1 dag)
• Solar-Design (2 dagen)
• Solar-Electrical I (1 dag)
• Examen in Midden Nederland (Lexmond) 

Indien je voor beide onderdelen een voldoende haalt ontvang je het diploma en word je geregistreerd in het Centraal Register Techniek en het Solar-Register.

Om deze opleiding succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test!

Let op! Het is niet verplicht alle modules te volgen. Mogelijk zijn door opleiding of ervaring bepaalde modules voor jou overbodig. In de pdf’s van de modules tref je informatie over de inhoud van de modules. 

Neem contact met ons op, als:

 • je vermoedt dat bepaalde modules voor jou niet nodig zijn vanwege opleiding of ervaring.
 • een datumreeks niet volledig past in je agenda; dan kijken we samen naar andere mogelijkheden.

  Flyers met meer informatie over de modules van Ontwerp & Advies:
  Solar-Allround
  Solar-Design
  Solar-Electrical I

Onderdeel 1: Solar-Allround

MAAK KENNIS MET DE (ZONNE-)ENERGIE-MARKT

Tijdens Solar-Allround plaatsen we zonne-energie in perspectief, je maakt kennis met basisbegrippen en kunt zelfstandig (basis) berekeningen maken. Kortom: je begrijpt de basis van zonne-energiesystemen.

Is Solar-Allround iets voor jou is? Doe de test

 

De opleiding Solar-Allround behandelt:

 • Wereldwijde en Nederlandse energiemarkt en de mogelijke rol van zonne-energie
 • Basisbegrippen: energie, vermogen en elektriciteit
 • Werking, rendement en opbrengstberekeningen van een zonnestroomsysteem
 • Businesscase modellen voor zonnestroomsystemen
 • Rollen in de zonne-energiemarkt
 • Actuele kentallen

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Allround.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 2: Solar-Design

ONTWERPEN VAN ZONNESTROOMSYSTEMEN

Solar-Design doorloopt het ontwerp van een zonnestroomsysteem: van zonlicht tot aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Met Solar-Design ben je in staat om een optimaal ontwerp te maken; je begrijpt na afloop de werking en uitkomsten van gangbare ontwerpsoftware. Solar-Design is dé opleiding voor ontwerpers en adviseurs in de zonne-energie, maar ook voor iedereen die echt wil begrijpen hoe een zonnestroomsysteem werkt in de praktijk.

De opleiding Solar-Design behandelt:

 • Factoren die de prestatie van een zonnestroomsysteem beïnvloeden en Performance Ratio
 • Rekenen met eigenschappen van licht, zonnecellen en -panelen, strings en arrays, bekabeling en omvormers
 • Dimensioneren van zonnepanelen en omvormer
 • Invloed van schaduw op het ontwerp van zonnestroomsystemen

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Design.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Onderdeel 3: Solar-Electrical I

Examen

GOED AANSLUITEN VAN ZONNE-STROOMSYSTEMEN CONFORM NEN 1010 EN ANDERE GELDENDE NORMERING

 

Solar-Electrical is noodzakelijk voor een ieder die zonnestroomsystemen aansluit. Tijdens deze opleiding worden de NEN 1010, andere normen en de netcode als uitgangspunt genomen voor het praktisch aansluiten van een zonnestroomsysteem.

In Solar-Electrical I komen aan bod:

 • Installeren conform NEN 1010 en andere geldende normering
 • Aansluiten van DC en AC
 • Verdeelinrichtingen
 • DC-bekabeling en connectoren
 • Aarding / vereffening

Om deze training succesvol te doorlopen beschik je over elektrotechnische basiskennis (door opleiding of ervaring verkregen). Indien je niet over deze basiskennis beschikt, adviseren wij eerst onze training Electrical-Basics te volgen. Doe de test

Meer informatie over deze opleiding? 
Bekijk de flyer van Solar-Electrical I.

Liever niet in een groep trainen? 
Neem dan contact met ons op.

Solar-Electrical I

Onderdeel 4: Examen InstallQ theorie-examen

Examen

Het InstallQ wordt digitaal afgenomen en is een theoriexamen

Examen InstallQ theorie-examen